Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - Mudr Barbora Dudová

O nás

Barbora Dudová

bara_edit1

V roce 2000 jsem absolvovala na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Následně jsem nastoupila na Kliniku dětské onkologie FNM, kde jsem pracovala 4,5 roku.

V roce 2003 jsem složila atestaci z dětského lékařství 1. stupně.

V průběhu mateřské dovolené jsem pracovala jako asistentka v ordinaci praktického lékaře na Praze 4 (2008-2010) a v roce 2010 nastoupila jako sekundární lékařka na dětské oddělení Nemocnice Hořovice, kde jsem působila do převzetí ordinace MUDr. Zuzany Petránkové. V Nemocnici Hořovice jsem vedla ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost a dětskou gastroenterologickou poradnu, podílela jsem se na chodu dětského oddělení, včetně pohotovostních služeb, které několikrát v měsíci sloužím dosud.

V roce 2010 jsem složila atestaci z praktického lékařství pro děti a dorost a v roce 2012 pak atestaci z dětského lékařství (dříve II. stupně).

Působením na dětském oddělení Nemocnice Hořovice jsem získala zkušenost v péči o alergologické a pneumologické pacienty, spoluprací s neonatologickým oddělením pak zkušenost s následnou péčí o pacienty středně až těžce nezralé a pacienty po chirurgických výkonech v časném novorozeneckém věku.

Jsem vdaná a mám dvě děti ročník 2004 a 2007.

Sestra Ivana Zímová

iva_edit1

V roce 1985 ukončila studium oboru dětská sestra na střední zdravotní škole V Kladně. Následně nastoupila na dětské oddělení V Berouně. Po návratu z mateřské dovolené nastoupila na dětské lůžkové oddělení v Nemocnici Hořovice. Od roku 2010 začala pracovat v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost.

Je vdaná a má dvě dospělé dcery .

© 2022 Frontier Theme